Een dagje klussen met heit en mem

Niels heeft zich vandaag gestort op het slopen van de vloer in de oude badkamer (die we nog steeds gebruiken) en de wc. Volgende week komt een installateur de CV ketel en leidingen aansluiten. Hopelijk kunnen we dan ook snel boven van de badkamer gebruik gaan maken!

Ondertussen waren heit (Henk) en ik (Hester) boven de vloerplinten aan het plaatsen.

En mem was ramen aan het wassen en in de tuin aan de slag.